Tröskenrännet sprint 2020

Länk till race.se

Försäkring

Försäkringen Startklar återbetalar anmälningsavgiften vid sjukdom/skada/graviditet. I Startklar ingår också en olycksfallsförsäkring.

Läs mer och teckna den på www.startklar.nu