Frågor och svar

Tröskenrännet är ett swimrun event för såväl nybörjare som elit då det är du som bestämmer farten

Vem kan vara med?
Vilken utrustning behövs?
Vilka skor
Finns det kontroller på banan