Frågor och svar

Vilket utrustning behöver jag
badmössa
Finns det kontroller