Deltagare Forsbackarännet anno 2018

  •  Margret Buchholz
  •  Margareta Danhard
  •  Erik Hedblom
  •  Håkan Johansson
  •  Linnea Larsson Holm
  •  Mikael Lilja
  •  Mattias Lundahl
  •  Johan Mildner
  •  Annika Nilrud
  •  Jörgen Svensson